Emailové služby

Emailové služby Kamadu s antispamovou, antivirovou ochranou.

Mailové služby jsou dostupné pomocí těchto protokolů:  HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, POP3, POP3S  a zabezpečeny antivirovou a antispamovou víceúrovňovou ochranou.

webové rozhraní http a https

Doporučujeme užívat zabezpečenou verzi https://webmail.kamadu.cz nebo https://posta.kamadu.cz

Nastavení newebové poštovní klienty Outlook, Thunderbird, Android a další

 • Přihlašovací jméno a heslo jste získali ve zprávě o zřízení služby.
 • Po zadání emailového účtu a hesla zvolte ruční nastavení
 • Zvolte službu, nebo typ účtu. Dostupné jsou IMAP nebo POP3.
 • Zadejte přihlašovací jméno. Pozor, liší se od emailové adresy!
 • Zadejte heslo.
 • Server příchozí pošty IMAP / POP3 (preferujte IMAP) adresu serveru změňte na mail.kamadu.cz
  • Typ zabezpečení doporučujeme STARTTLS vždy.
  • Typ ověření PLAIN nebo Heslo, zabezpečený přenos
  • Port 143 pro IMAP STARTTLS
  • Port 110 pro POP3 STARTTLS
 • Server odchozí pošty SMTP mail.kamadu.cz
  • Zabezpečení doporučujeme STARTTLS vždy.
  • Typ ověření automatic, nebo login či plain
  • port 587 nebo 465 či 25

Někteří poskytovatelé internetu blokují odchozí poštu na portu 25. Možností řešení takové situace jsou:

 • Změňte prosím port odesílacího serveru na 465 či 587.
 • Použijte webové rozhraní https://webmail.kamadu.cz
 • Další možností je použít SMTP server vašeho providera jako odesílací server. Toto je však nutné změnit pokud opustíte síť takového poskytovatele. V případě použití tohoto postupu ověřte také, zda-li máte nastavenu ochranu SPF a jak. Vaše emaily by nemuseli být správně doručovány, pokud užije neautorizovaný server.
 • Poslední možností je zřízení VPN služby. Požádat o ní můžete zde.